Ds 2019:17 Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer
   
 
Titel:Ds 2019:17 Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer
Utgivningsår:2019
Omfång:140 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249611
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:17
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , EU-rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB