Fastighetsbeskattning
� En praktisk handbok för fastighetsägare
   
 
Författare:Svensson Ulf Bokelund
Titel:Fastighetsbeskattning � En praktisk handbok för fastighetsägare
Utgivningsår:2019
Omfång:422 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176951699
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

FASTIGHETSBESKATTNING är en praktisk handbok om skatt på fastigheter men även redovisning och hyresjuridik för dig som äger en hyresfastighet eller annan kommersiell fastighet.

Boken tar upp reglerna om löpande beskattning, t ex fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Utförliga deklarationsexempel ingår.

Boken tar även upp hur fastigheter behandlas i redovisningen, både i den löpande bokföringen och i bokslut och årsredovisning. Dessutom innehåller boken en genomgång av de viktigaste fastighetsjuridiska frågorna.

Ur innehållet

- Privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter

- Hyreshus

- Andelshus

- Uthyrning – skatteregler och juridik

- Fastighetsskatt, fastighetsavgift och fastighetstaxering

- Ny-, till- och ombyggnad

- Förbättrande reparationer och underhåll

- Byggnadsinventarier och verksamhetstillbehör

- Avskrivningar

- Markanläggningar och markinventarier

- Kapitalvinstberäkning

- Delavyttringar och marköverföring

- Allframtidsupplåtelser

- Återläggning av värdeminskningsavdrag mm

- Köpekontrakt och köpebrev

- Generationsskiften

- Bokföring och bokslut

- Uppskov
 
  © 2017 Jure AB