Ds 2019:21 Märkning och registrering av katter - ett förslag och dess konsekvenser.
   
 
Titel:Ds 2019:21 Märkning och registrering av katter - ett förslag och dess konsekvenser.
Utgivningsår:2019
Omfång:143 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249680
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:21
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I Ds:n föreslås att för att höja katternas status måste det tydliggöras att det innebär ett ansvarsfullt åtagande att skaffa katt och att det är förknippat med vissa skyldigheter. Den som äger en katt måste vara beredd på och ha faktiska möjligheter att uppfylla de grundläggande kraven på god djurhållning som anges i lagstiftningen. Det innebär att enbart den som har råd och förutsättningar att ge tillräcklig tillsyn, mat och omvårdnad får ha katt.

Det är lagstiftarens ansvar att ställa de krav på kattägare som kan behövas för att minska problemet med hemlösa katter. Ett obligatoriskt krav på kattägare att låta märka sitt djur och registrera sitt ägarskap gör att kostnaden för att ha katt blir högre. Detta förtydligar vilket åtagande det innebär och kommer att förändra inställningen till katter, vilket på sikt kommer att höja katternas status. Även möjligheten att identifiera en enskild katts ägare höjer kattens status. Det följer av att det också blir lättare att avgöra vem som äger en katt som inte hålls i överensstämmelse med gällande djurskyddsregler. Ett register gör det därtill lättare för en kattägare att få tillbaka en bortsprungen katt.
 
  © 2017 Jure AB