Prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
   
 
Titel:Prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Utgivningsår:2019
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920036
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:36
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av samröre med en terroristorganisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen.

De former av samröre som avses är att
ta befattning med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor eller transportmedel för en terroristorganisation,
upplåta lokal eller mark till en terroristorganisation, eller
lämna annat liknande stöd till en terroristorganisation.
Straffskalan för brottet ska vara fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Regeringen föreslår också att försök till det nya brottet ska kriminaliseras. Det föreslås vidare bli straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till samröre med en terroristorganisation, att resa utomlands i avsikt att ha samröre med en terroristorganisation samt att finansiera samröre med en terroristorganisation.

Därutöver föreslås att straffet för brottet olovlig värvning ska skärpas och att vissa moderniseringar av den straffbestämmelsen ska göras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.
 
  © 2017 Jure AB