Ds 2019:23 Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.
   
 
Titel:Ds 2019:23 Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.
Utgivningsår:2019
Omfång:104 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249772
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:23
Ämnesord:Familjerätt , Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 201 SEK exkl. moms

 

Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen. Det som är i fokus för vägledningen är att redogöra för de folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell konvention eftersom dessa skiljer sig från de rättskällor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.

Syftet är att ge kunskap om de folkrättsliga tolkningsmedel och källor som kan vara relevanta vid tolkning av barnkonventionen samt relevanta rättskällor som kan fungera som hjälpmedel vid tolkning av konventionen. Den omfattar även övrigt stöd och vägledning från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) och andra konventionskommittéer som, trots att de inte är juridiskt bindande, kan utgöra ett viktigt stöd och ge viss vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Vägledningen ska också göra det möjligt att på ett enkelt sätt hitta relevanta källor och övrig vägledning som finns tillgänglig.
 
  © 2017 Jure AB