Medborgarskapslagen
� med kommentarer
   
 
Författare:Sandesjö Håkan , Björk Kurt
Titel:Medborgarskapslagen � med kommentarer
Anmärkning:
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:304 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117209
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 610 SEK exkl. moms

 

Bestämmelser om förvärv och förlust av svenskt medborgarskap har funnits sedan slutet av 1800-talet. Nu gällande rätt finns i lagen om svenskt medborgarskap. I boken redovisas dessa bestämmelser samt de överväganden som legat till grund för både äldre och nuvarande bestämmelser i lagen.I den politiska integrationsdebatten diskuteras ofta betydelsen av medborgarskap och förutsättningarna för att kunna få ett svenskt medborgarskap. Medborgarskapsfrågorna aktualiseras också i många andra sammanhang. Boken fyller en viktig funktion som kunskapskälla för de som på ett eller annat sätt deltar i debatten eller i övrigt tillämpar eller vill lära sig lagstiftningen. Jämfört med tidigare upplagor är redovisningen i boken mer systematiserad med fler och tydligare rubriker i syfte att underlätta läsningen och förståelsen av en delvis mycket svårtillgänglig praxis. Liksom tidigare redovisas äldre bestämmelser eftersom de fortfarande kan vara av betydelse för att avgöra om en person förvärvat eller förlorat svenskt medborgarskap vid ett visst tillfälle.
 
  © 2017 Jure AB