Ds 2019:26 Säkerhetsprövning av domare.
� Utredningen om vissa frågor i säkerhetsskyddsregleringen (Ju 2019:B)
   
 
Titel:Ds 2019:26 Säkerhetsprövning av domare. � Utredningen om vissa frågor i säkerhetsskyddsregleringen (Ju 2019:B)
Utgivningsår:2019
Omfång:81 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249857
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Har analyserat och tagit ställning till:

- vem som bör ansvara för säkerhetsprövningen av ordinarie domare och hyresråd när det gäller vem som ska utföra och göra bedömningen av säkerhetsprövningen och vem som bör besluta om att anställningen ska vara placerad i säkerhetsklass.

- det ska säkerställas en ändamålsenlig ordning för att säkerhetsprövningarna görs i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningens krav, samtidigt som domstolarnas och domarnas självständiga ställning värnas.

Utredare: Stefan Strömberg

 
  © 2017 Jure AB