Ds 2019:27 Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS)
   
 
Titel:Ds 2019:27 Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS)
Utgivningsår:2019
Omfång:400 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249895
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:27
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Schengens informationssystem (SIS) är ett system som Schengenländerna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för polissamarbete, straffrättsligt samarbete och immigrationskontroll. I november 2018 antogs tre nya EU-förordningar om SIS. Förordningarna ersätter EU:s nuvarande regelverk om SIS och innebär att en ny version av systemet ska tas i drift vid ett datum som kommissionen ska fastställa senast den 28 december 2021. I förhållande till den tidigare regleringen innebär förordningarna bland annat:

- att SIS kommer att kunna användas för fler ändamål än tidigare,

- att fler uppgifter kan registreras i SIS och att fingeravtryck i högre utsträckning ska kunna användas för att identifiera personer,

- samtidigt införs nya funktioner för kontroll och uppföljning av användningen av SIS för att ge ett bättre skydd för de individer vars personuppgifter kommer att registreras i systemet.


I Ds:n lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-förordningarna om SIS. Förslagen innebär bland annat att det införs en ny lag och en ny förordning med kompletterande bestämmelser till förordningarna. Det föreslås även vissa ändringar i bland annat utlänningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.
 
  © 2017 Jure AB