Information i verksamhet och arkiv
� Regler och standarder med digitalt perspektiv
   
 
Författare:Burell Mats , Sjögren Carina
Titel:Information i verksamhet och arkiv � Regler och standarder med digitalt perspektiv
Utgivningsår:2018
Omfång:493 sid.
Förlag:Föreningen för arkiv och informationsförvaltning
ISBN:9789163974304
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 689 SEK exkl. moms

 

Informationen i verksamheten och i arkiven står i fokus i denna lärobok som riktar sig till studenter i arkiv- och informationsvetenskap samt yrkesverksamma arkivarier och IT-specialister. Vårt syfte är att den ska kunna stödja utbildning vid universitet och högskolor. Varje kapitel avslutas därför med instuderingsfrågor till stöd för inlärningen.

Boken tar sin utgångspunkt i de principer, regler och standarder som tillämpas i Sverige på området. Uppmärksamhet ges också för hur svensk tillämpning av dessa regler och standarder förhåller sig till europeisk och internationell bästa praxis.

Såväl traditionell analog pappersbaserad hantering av information som fördjupningar kring hanteringen av digital information i verksamhet och arkiv behandlas i boken.
 
  © 2017 Jure AB