SOU 2019:55 Utvecklingen av intergenerationell rörlighet i Sverige.
� Betänkande. Bilaga 5 till Långtidsutredningen
   
 
Titel:SOU 2019:55 Utvecklingen av intergenerationell rörlighet i Sverige. � Betänkande. Bilaga 5 till Långtidsutredningen
Utgivningsår:2020
Omfång:85 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249925
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:55
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra kunskapsläget om integenerationell inkomströrlighet. Fokus ligger på den intergenerationella rörlighetens bestämningsfaktorer och utvecklingen i Sverige över tid. Ett av rapportens bidrag är att för första gången skatta trender i intergenerationell inkomströrlighet i Sverige för män och kvinnor.

Bilagan är sammanställd av: Gunnar Brandén & Martin Nybom

 
  © 2017 Jure AB