Ds 2019:32 Anpassning till EU:s förordning om medicinteknik - del 2.
   
 
Titel:Ds 2019:32 Anpassning till EU:s förordning om medicinteknik - del 2.
Utgivningsår:2020
Omfång:846 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250105
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Kortfattat så föreslår Socialdepartementet åtgärder som ska anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området.
I mer detalj föreslås kompletterande bestämmelser som ersätter lagen om medicintekniska produkter. Dessa förslag förslag innebär bland annat att lagen om medicintekniska produkter ersätts med en lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningarna om medicintekniska produkter. Den nya lagen ska innehålla kompletterande bestämmelser om bland annat kliniska prövningar, prestandastudier, tillsyn, sanktioner och bemyndiganden.

För att anpassa EU-förordningarnas bestämmelser om etisk granskning av ansökningar om att få genomföra kliniska prövningar och prestandastudier föreslår Socialdepartementet en ny lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter.
 
  © 2017 Jure AB