Upphandlingsrättslig Tidskrift 2020 häften samt inbunden årsvolym
   
 
Titel:Upphandlingsrättslig Tidskrift 2020 häften samt inbunden årsvolym
Anmärkning:Tidskriften utkommer med 4 nummer per år. Dessutom ingår en enanvändarlicens för tillgång till UrT på internet. För mer information se www.urt.cc.
Utgivningsår:2020
Förlag:Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig tidskrift
ISBN:URT2020HI
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 1200 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB