Upphandlingsrättslig Tidskrift 2020 studerande vid juridisk fakultet
   
 
Titel:Upphandlingsrättslig Tidskrift 2020 studerande vid juridisk fakultet
Anmärkning:Tidskriften utkommer med 4 nummer per år. Dessutom ingår en enanvändarlicens för tillgång till UrT på internet. För mer information se www.urt.cc.
Utgivningsår:2020
Förlag:Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig tidskrift
ISBN:URT2020ST
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 375 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB