GDPR
� för dataskyddsombud och andra ansvariga
   
 
Författare:Wendleby Monika
Titel:GDPR � för dataskyddsombud och andra ansvariga
Utgivningsår:2020
Omfång:500 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152358221
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 648 SEK exkl. moms

 

Dataskyddsarbetet är roligt men utmanande och lyder under ett komplext regelverk. Den här boken vänder sig till alla som arbetar med integritetsskydd: dataskyddsombud och dataskyddsansvariga, men också ansvariga chefer. Den är inte begränsad till dataskyddsförordningen, utan täcker även in brottsdatalagen.

- Hur arbetar man riskbaserat och utifrån en kontrollplan?
- Hur hanterar man behandlingsregister och andra ska-krav?
- Hur får man överblick över styrdokument och pågående IT-projekt?

Författaren ger både teoretiskt och praktiskt stöd, samt kombinerar juridisk analys av komplexa frågeställningar med konkreta tips. Visuella verktyg och praktiska checklistor ger stöd till dataskyddsarbetet. En utmaning i arbetet med dataskydd kan vara att få med sig hela organisationen. Författaren har en bred ansats; allt från retoriska arbetsprocesser och processkartläggning, till vad som gynnar en utveckling mot en lärandeorganisation.
 
  © 2017 Jure AB