SOU 2002:14 Statlig tillsyn
� Granskning på medborgarnas uppdrag
   
 
Titel:SOU 2002:14 Statlig tillsyn � Granskning på medborgarnas uppdrag
Anmärkning:Delbetänkande. Se slutbetänkande SOU 2004:100.
Utgivningsår:2002
Omfång:219 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216256
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tillsynsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:14
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande behandlar Tillsynsutredningen den nuvarande statliga tillsynens stora bredd och omfattning. Inför utredningens andra etapp anges fyra konkreta förslag som underlag för regeringens tilläggsdirektiv:
1. Fortsatt analysarbete genom ett mindre antal pilotprojekt i samarbete med departement och tillsynsmyndigheter
2. Skapandet av en "tillsynsakademi" med utgångspunkt i det initiativ som tagits av Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län
3. Ny tillsynslag
4. Prövning av primärkommunernas roll i den statliga tillsynen
 
  © 2017 Jure AB