Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter
   
 
Titel:Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter
Utgivningsår:2020
Omfång:388 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138250259
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:3
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Här föreslås de lagändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad. Lagändringarna innebär bl.a. att Konkurrensverkets befogenheter vid platsundersökningar utökas och att det införs en sanktion mot företag som trotsar verkets beslut under utredningen av den överträdelse som företaget misstänks för (utredningsskadeavgift).

Vidare föreslås en ny lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet. I Ds:n föreslås också att Konkurrensverket i första instans ska få besluta om konkurrensskadeavgift och utredningsskadeavgift.
 
  © 2017 Jure AB