Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader
   
 
Titel:Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader
Utgivningsår:2020
Omfång:106 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138250273
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:4
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen.

Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader genom att synliggöra denna påverkan. Förslagen i promemorian innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Kravet på klimatdeklaration gäller vid uppförande av nya byggnader.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB