Passivitetsrätten vid skattetillägg
   
 
Författare:Grylin Hanna
Titel:Passivitetsrätten vid skattetillägg
Utgivningsår:2019
Omfång:356 sid.
Förlag:Örebro universitet
ISBN:9789175293080
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Örebro Studies in Law nr. 10
Ämnesord:Skatterätt , Internationell rätt

Pris: 330 SEK exkl. moms

 

Enligt Europadomstolen består passivitetsrätten av internationellt
erkända rättsgrundsatser. Den ingår i rätten till en rättvis
rättegång i artikel 6 i EKMR och i rätten till försvar i artikel
48.2 i EU:s rättighetsstadga. Att skattetillägget omfattas av
artikel 6 i EKMR medför att passivitetsrätten kan aktualiseras i förfarandet om
skattetillägg. Den omständigheten aktualiserar i sin tur frågor om förhållandet
mellan passivitetsrätten och skattetillägget.

I denna studie behandlas förhållandet mellan passivitetsrätten och skattetillägget.
Undersökningen har delats in i tre delar. Först analyseras passivitetsrätten enligt
EKMR och EU-rätten så som den kommer till uttryck i Europadomstolens rättspraxis,
EU-domstolens rättspraxis, i artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och
i artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. Därefter analyseras uppgiftsskyldigheten och
skattetillägget. Efter det genomförs en undersökning av passivitetsrättens tillämpningsområden
och innebörder i förfarandet om skattetillägg. Studien genomförs
inom rättsområdet skatteprocessrätt och bidrar till nationella såväl som internationella
perspektiv på passivitetsrätten, uppgiftsskyldigheten och skattetillägget
 
  © 2017 Jure AB