Prop. 2019/20:87 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:87 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning
Utgivningsår:2020
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:87
Ämnesord:Straffrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas ett förslag som innebär förbättrade möjligheter för brottsoffer att få ersättning för skada till följd av brott. Förslaget innebär att grundavdraget avskaffas vid bestämmande av brottsskadeersättning för alla som drabbats av ersättningsgill skada till följd av brott. Förslaget bidrar även till att åstadkomma ett förbättrat genomslag för terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser i Sverige genom att offer för terrorism kan använda förfarandet för brottsskadeersättning för att få kostnader för psykologiskt stöd ersatta utan att något grundavdrag görs.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB