Ds 2020:7 Inkomstpensionstillägg
   
 
Titel:Ds 2020:7 Inkomstpensionstillägg
Utgivningsår:2020
Omfång:123 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250389
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:7
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

För att öka pensionsinkomsten för personer som arbetat ett helt arbetsliv med låg lön föreslås att en ny pensionsförmån ska införas, ett inkomstpensionstillägg. Det ska betalas ut av Pensionsmyndigheten tillsammans med övrig allmän pension. Den nya förmånen innebär ett tillägg till den inkomstgrundande allmänna pensionen. Förmånen riktas till dem med en allmän inkomstgrundad ålderspension mellan 9 000 – 17 000 kronor per månad och kan uppgå till maximalt 600 kr per månad.
 
  © 2017 Jure AB