SOU 2002:13 Vår anhöriginvandring
   
 
Titel:SOU 2002:13 Vår anhöriginvandring
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2002:69. Se prop. 2003/04:35, prop. 2005/06:72 och prop. 2005/06:77.
Utgivningsår:2002
Omfång:307 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821623X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Anhörigkommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Anhörigkommittén föreslår i detta delbetänkande att det skall bli svårare att arrangera äktenskap med utlänningar, importerade äkta makar måste kunna försörja sig själva. Däremot föreslås att det skall bli lättare för släktingar i utlandet att få besöksvisum. Tillståndsprövningen bör utgå från att den besökande släktingen tänker återvända till hemlandet. Tar också upp möjligheten att DNA-testa barn från länder med bristfällig folkbokföring och osäkra ID-handlingar, för att kunna avgöra barnens släktskapsförhållanden.
 
  © 2017 Jure AB