SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret
� underlag till försvarspolitisk inriktning
   
 
Titel:SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret � underlag till försvarspolitisk inriktning
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2020
Omfång:273 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250464
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet redovisas utredningens analys av de förslag till inriktning för hälso- och sjukvården som en del av det civila försvaret som Försvarsberedningen, Försvarsmakten och MSB har lämnat. Utredningens bedömningar är avsedda att utgöra ett underlag inför den försvarspolitiska inriktningsproposition som regeringen ska lämna till riksdagen under hösten 2020.
 
  © 2017 Jure AB