SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS.
� Slutbetänkande från Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2018:01)
   
 
Titel:SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS. � Slutbetänkande från Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2018:01)
Utgivningsår:2020
Omfång:385 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250341
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

Utredningen har bland annat identifierat risker för att offentliga medel inklusive riktade statliga medel inte används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Utgångspunkten har varit ett lärandeperspektiv för att kunna dra nytta av erfarenheter från Nya Karolinska Solna (NKS) i Region Stockholm. Konklusionen är att det finns generella lärdomar att dra från NKS i de pågående strukturförändringarna i svensk hälso- och sjukvård mot en nära, nivåstrukturerad och högspecialiserad vård.

I betänkandet lämnas fyra rekommendationer:

- Säkerställ förutsättningar för utbildning och forskning vid strukturförändringar inom hälso- och sjukvården

- Utveckla tillsynen inom hälso- och sjukvården

- Säkerställ långsiktighet och helhetssyn vid större strukturförändringar och investeringar

- Utveckla konsekvensanalyser vid införande av nya styrmodeller och organisationsförändringar

Särskild utredare: Sofia Wallström
 
  © 2017 Jure AB