Förvaltningsprocesslagen
� En kommentar
   
 
Författare:Blomberg Jesper , Södergren Patrik
Titel:Förvaltningsprocesslagen � En kommentar
Anmärkning:
Utgivningsår:2020
Omfång:191 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789139400004
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 403 SEK exkl. moms

 

Förvaltningsprocessrätt är ett rättsområde som de senaste två decennierna fått en allt större betydelse, i takt med att fler frågor – med väsentliga konsekvenser såväl för den enskilde som för det allmänna – förväntas prövas av förvaltningsdomstolarna.

Förvaltningsprocesslagen – en kommentar behandlar FPL:s regler paragraf för paragraf.

Boken vänder sig till såväl praktikern som den som söker fördjupning inom ämnet och är inriktad på att ge en lättbegriplig sammanfattning av rättsläget. Kommentaren bygger på en genomgång av författningstext och förarbeten, men också på ett stort antal rättsfall.

Kommentaren behandlar:

- FPL:s regler om hur ett mål initieras i förvaltningsdomstol och hur det sedan handläggs, t.ex. vad gäller kommunicering, muntlig förhandling och vittnesförhör

- processrättsliga frågor som t.ex. domstolens utredningsansvar, processledningsplikt och prövningsram, liksom frågor om åberopsbörda och bevisning

- domstolens avgörande, bl.a. motiveringskravet, och frågan om den förvaltningsrättsliga rättskraften.
 
  © 2017 Jure AB