Ds 2020:10 Ny lag om källskatt på utdelning.
   
 
Titel:Ds 2020:10 Ny lag om källskatt på utdelning.
Utgivningsår:2020
Omfång:407 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250525
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:10
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

För att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar föreslås att det bland annat införs nya krav på den som är skattskyldig att lämna information på individnivå. Förslagen som beräknas öka statens intäkter med 870 miljoner årligen innebär följande förändringar jämfört med nuvarande kuponskattelag:

- den nuvarande kupongskattelagen ersätts med en ny lag. Skatten ska benämnas källskatt på utdelning. Liksom i dag är skattesatsen som utgångspunkt 30 procent på utdelningen.

- det införs ett krav på att lämna information på individnivå i skattedeklarationen för att kunna få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället. Detta görs för att minska fusk och fel. En reducerad skattesats kan användas i de fall Sverige har ett skatteavtal med det andra landet som reglerar detta.

- i syfte att motverka skattebortfall ska skatten i vissa fall tas ut även när den som har rätt till utdelningen inte är densamma som den som tar emot utdelningen. I de fallen ska den som tagit emot utdelningen anses som skattskyldig. På så sätt kommer det bli svårare att kringgå reglerna genom aktielån, även kallat cum-cum-upplägg.

- källskatt på utdelning ska omfattas av bestämmelserna i lagen mot skatteflykt.

- förfarande­reglerna ska följa den systematik och struktur som används i skatte­förfarandelagen

- en aktör som benämns godkänd mellanhand ska kunna ta över ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatt på utdelning.
 
  © 2017 Jure AB