SOU 2020:26 En sjukförsäkring anpassad efter individen.
� Slutbetänkande från Utredningen en tryggsjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)
   
 
Titel:SOU 2020:26 En sjukförsäkring anpassad efter individen. � Slutbetänkande från Utredningen en tryggsjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)
Utgivningsår:2020
Omfång:186 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250495
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Föreslår att den som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen, om det kan antas att den försäkrade skulle ha arbetat om han eller hon inte hade varit sjuk. Bedömningen mot behovsanställningen ska göras till den dag då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga i 90 dagar. Därefter sker prövningen mot normalt förekommande arbete. Den som får arbetsförmågan bedömd mot sin behovsanställning ska enligt utredningen heller inte få sin sjukpenning begränsad till det belopp om 543 kronor per dag som gäller för den som är arbetslös.

Utredaren föreslår vidare att deltidssjukskrivning i ökad utsträckning ska kunna användas även när arbetstiden är förlagd så att arbetstiden inte minskas med lika mycket varje dag. Utredaren anser även att Försäkringskassan bör samverka med hälso- och sjukvården och arbetsgivarna i syfte att underlätta och ta tillvara arbetsförmågan hos dessa försäkrade, och att en sådan samverkan kan ses som en del av Försäkringskassans samordningsansvar för rehabilitering.

Särskild utredare: Claes Jansson
 
  © 2017 Jure AB