SOU 2020:22 Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon.
� Betänkande från Bilpoolsutredningen (Fi 2018:09
   
 
Titel:SOU 2020:22 Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon. � Betänkande från Bilpoolsutredningen (Fi 2018:09
Utgivningsår:2020
Omfång:200 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250457
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster, s.k. bilpoolstjänster, ska kunna främ-jas. I uppdraget har ingått att i första hand undersöka förutsättningarna för en reducerad mervärdesskattesats på sådana tjänster.

Bland rubrikerna:

- En lag om motorfordonspooler införs

- Ingen sänkt mervärdesskatt på motorfordonspooler

- Parkeringsplatser för delningsfordon

Utredningen bedömer att de föreslagna åtgärderna bidrar till att fler hushåll delar på användningen av motorfordon. Detta kan förväntas minska den sammantagna bilanvändningen och minska körsträckorna med bil. Därigenom kan också utsläppen av koldioxid och luftföroreningarna minska. De föreslagna åtgärderna bidrar positivt till flera av regeringens miljömål och mål inom transportpolitiken

Särskild utredare: Christoffer Andersson Calafatis
 
  © 2017 Jure AB