SOU 2020:28 En mer likvärdig skola - minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning.
� Betänkande från Utredningen om en mer likvärdig skola. (U 2018:05)
   
 
Titel:SOU 2020:28 En mer likvärdig skola - minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning. � Betänkande från Utredningen om en mer likvärdig skola. (U 2018:05)
Utgivningsår:2020
Omfång:775 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250518
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB