SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt.
� Betänkande från Utredningen om en modernare arbetsrätt (A 2019:01)
   
 
Titel:SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt. � Betänkande från Utredningen om en modernare arbetsrätt (A 2019:01)
Utgivningsår:2020
Omfång:733 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250563
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:30
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Sedan anställningsskyddslagen infördes har det skett stora förändringar på arbetsmarknaden. Ekonomin har i högre grad kommit att domineras av tjänstesektorn. Utvecklingen ställer höga krav på ekonomins anpassningsförmåga. Rörligheten på arbetsmarknaden har ökat och anställningars varaktighet har minskat. Ett annat viktigt inslag för ekonomins anpassningsförmåga är kompetensutveckling i arbetslivet.

Bland utredningens förslag:

- ändrade turordningsregler vid uppsägning, t.ex. föreslås att undantagsmöjligheten utökas till fem arbetstagare och att alla arbetsgivare, oavsett storlek, får möjlighet att göra undantag från turordningen.

- arbetsgivarens ansvar för arbetstagarnas kompetensutveckling - bl.a. att det i anställningsskyddslagen ska införas en skyldighet för arbetsgivare att i skälig utsträckning inom ramen för anställningen erbjuda sina arbetstagare kompetensutveckling

- lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning

Särskild utredare: Gudmund Toijer
 
  © 2017 Jure AB