Ds 2020:12 Registrering av kontantkort m.m.
   
 
Titel:Ds 2020:12 Registrering av kontantkort m.m.
Utgivningsår:2020
Omfång:200 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250549
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:12
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I Ds:n beskrivs att de brottsbekämpande myndigheterna har ett påtagligt behov av uppgifter om vem som innehar kontantkort. Vidare görs bedömningen att det i och för sig kommer att finnas vägar att kringgå en registreringsskyldighet som omfattar kontantkort och att fortsatt kommunicera anonymt.

En skyldighet att registrera uppgifter om abonnemang rörande kontantkort kommer dock att innebära:

- ett försvårande för de kriminella och

- ett effektivare arbete för de brottsbekämpande myndigheterna.


Konsekvenser om förslagen genomförs:

- Förslagen kommer i viss utsträckning medföra ökade kostnader för berörda myndigheter. Dessa kostnader bedöms dock rymmas inom befintliga anslag.

- Förslagen kan vidare medföra konsekvenser för företag som tillhandahåller kontantkort, i form av försäljningsminskning och framför allt ökad administrativ börda.

- Förslagen bedöms också innebära en begränsad inskränkning i enskildas rätt till personlig integritet.

Utredare: Sigurd Heuman
 
  © 2017 Jure AB