Lagen om offentlig upphandling
� En kommentar
   
 
Författare:Rosén-Andersson Helena , Mühlenbock Eva-Maj , Hallberg Olof , Norlén Hugo , Näslund Johanna , Piper Catharina , Willquist Henrik
Titel:Lagen om offentlig upphandling � En kommentar
Anmärkning:
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:1264 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115076
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 1414 SEK exkl. moms

 

Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis.
 
  © 2017 Jure AB