HFD 2019 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2019
   
 
Titel:HFD 2019 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2019
Utgivningsår:2020
Omfång:841 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138327531
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Skatterätt

Pris: 1153 SEK exkl. moms

 

Referat av de avgöranden som domstolen ansett främst kunna tjäna som vägledning för rättstillämpningen. Andra avgöranden som meddelats av domstolen i en sammansättning med normalt fem ledamöter redovisas i årsbokens notisavdelning. Avgöranden som meddelats i en sammansättning med tre eller färre ledamöter redovisas endast undantagsvis som notiser
 
  © 2017 Jure AB