JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2016/17
   
 
Titel:JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2016/17
Anmärkning:Redogörelse 2016/17:JO1
Utgivningsår:2016
Omfång:741 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:1617
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Beslutssamling
Serie:Justitieombudsmännens ämbetsberättelse nr. 2016/2017
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt

Pris: 493 SEK exkl. moms

 

Ämbetsberättelse för tiden den 1 juli 2015 - den 30 juni 2016 med justitieämbetsmännens övergripande redovisning av sina iakttagelser inom respektive ansvarsområde.

Ärendena redovisas under följande rubriker:

Allmänna domstolar m.m.
Åklagar- och polisväsendena
Kriminalvård
Exekutionsärenden
Försvarsmakten
Förvaltningsdomstolar
Central statsförvaltning m.m.
Taxering och uppbörd samt folkbokföring
Utlänningsärenden
Socialtjänst
Hälso- och sjukvård
Socialförsäkring
Miljö- och hälsoskydd samt djurskydd
Plan- och byggnadsväsendet
Utbildnings- och forskningssektorn
Kommunikationsväsendet
Överförmyndarnämnder och överförmyndare
Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet
Övrigt
 
  © 2017 Jure AB