Brå rapport 2020:7 Dödligt våld och psykisk ohälsa.
� Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård
   
 
Titel:Brå rapport 2020:7 Dödligt våld och psykisk ohälsa. � Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård
Utgivningsår:2020
Omfång:90 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599353
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

Det dödliga våldets utveckling, med ökningar av skjutvapenrelaterade fall i kriminell miljö, väcker oro och har även belysts i ett flertal rapporter från Brå. I denna kartläggning beskrivs det dödliga våldet ur ett annat perspektiv, med fokus på gärningspersoners psykiska ohälsa och dess omfattning, karaktär och utveckling över tid. Analysen utgår från Brås forskningsmaterial om dödligt våld, som har kompletterats med uppgifter från patientregistret och läkemedelsregistret. Rapporten vänder sig till rättsväsendet, myndigheter inom vårdoch omsorgssektorn och en intresserad allmänhet.
 
  © 2017 Jure AB