SOU 2020:55 Innovation genom information
   
 
Titel:SOU 2020:55 Innovation genom information
Utgivningsår:2020
Omfång:489 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250945
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:55
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt , Immaterialrätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Tillgång till PSI (Public Sector Information), särskilt i digital form, har ett stort socioekonomiskt värde och är en betydelsefull källa för innovation och teknisk utveckling. Öppna data-direktivet syftar till att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden data från den offentliga sektorn och förbättra gränsöverskridande innovation som bygger på digital information samtidigt som en rättvis konkurrens upprätthålls. Det potentiella värdet i öppna data beräknas för EU till hundratals miljarder kronor årligen. Samtidigt som det finns stora värden i en ökad tillgång till information kan risker för den personliga integriteten och andra skyddsintressen uppstå när information tillhandahålls i digitala format i större omfattning, vilket ger utökade möjligheter till samkörning, bearbetning och förädling.

Bland rubrikerna:

- En ny lag om öppna data och vidareutnyttjande av information

- Gränsdragningar mot offentlighetsprincipen

- Myndigheter och offentliga företag bör göra information tillgänglig på eget initiativ

- Information ska tillhandahållas i vissa format

- En tydlig reglering av nivån på de avgifter som får tas ut

- Sätt att möta ökade risker med digital information

- Möjlighet till överprövning av beslut om vidareutnyttjande


Särskild utredare: Peder Liljeqvist
 
  © 2017 Jure AB