Prop. 2020/21:8 Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse
   
 
Titel:Prop. 2020/21:8 Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse
Utgivningsår:2020
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021008
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:8
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

För att bötesstraffet ska vara en trovärdig påföljd är det viktigt att personer som har ekonomiska möjligheter att betala sina böter också gör det. Möjligheten att förvandla böter till fängelse i de fall en person av ”uppenbar tredska” inte betalar sina böter har kommit att användas ytterst sällan. Det kan därför ifrågasättas om lagstiftningen om bötesförvandling tillämpas som den var tänkt.

För att utvidga möjligheterna till bötesförvandling föreslår regeringen att kravet på att det ska vara uppenbart att den bötfällde av tredska inte har betalat sina böter ska tas bort. Regeringen föreslår också att det ålderdomliga ordet tredska byts ut mot trots. Böter ska alltså förvandlas till fängelse om de inte har kunnat drivas in och det
beror på trots från den bötfällde.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
 
  © 2017 Jure AB