Affärsjuridiska uppsatser 2020
   
 
Författare:Aronsson Johan , Wendleby Louise , Mustapha Ella , Hoas ÅsaSara
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2020
Utgivningsår:2020
Omfång:378 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371274
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Vingestipendiet nr. 2020
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Processrätt , Skatterätt

Pris: 511 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendet 2020 har tilldelats:

- Förmögenhetsrättslig bundenhet vid fastighetsreglering. Några tankar om avtalsfrihet i en fastighetsbildningsrättslig kontext/Johan Aronsson

- Är skiljenämnden behörig? En probleminriktad studie av skiljenämndens tolkning av skiljeklausuler i sammanhängande avtal/Louise Wendleby

- Beskattning av den Digitala Ekonomin. EU-kommissionens förslag till en Digital Services Tax – Diskriminering enligt General Agreement on Trade in Services?/Ella Mustapha

- Inlöseninstitutet i verkligheten. En undersökning av 2007–2018 års skiljedomar avseende inlösen av minoritetsaktier/ÅsaSara Hoas
 
  © 2017 Jure AB