LSS-boken (Ny upplaga)
� Stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma
   
 
Författare:Englund Ellinor , Lindblom Ylva
Titel:LSS-boken (Ny upplaga) � Stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i december 2020.
Utgivningsår:2020
Omfång:300 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117513
Ämnesord:Offentlig rätt

Preliminärt pris: 573 SEK exkl. moms

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i det dagliga livet. Trots den stora betydelse LSS har för enskilda individer saknar den önskvärd stringens och det är en omvittnat svår lag att tillämpa.

"LSS-boken" är tänkt som ett stöd åt handläggare och förtroendevalda inom kommuner och regioner som ska fatta beslut enligt LSS eller hantera frågor med anknytning till lagen. Relevanta domar från Högsta förvaltningsdomstolen, uttalanden av Justitieombudsmannen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär m.m. vävs in och förklaras i texten. Fokus ligger på de bestämmelser och de frågor med anknytning till lagen där författarna genom sitt arbete vet att det finns många oklarheter och funderingar. Närliggande frågor som tas upp är t.ex.: Vad är egenvård? Vilken hälso- och sjukvård är ett ansvar för kommunerna? Vad innebär det att rättighetslagen LSS och arbetsmiljölagen är s.k. parallella lagstiftningar?
 
  © 2017 Jure AB