Life science jura
� Med fokus på medicin- og medicoindustrierne
   
 
Författare:Dyekjær Karen , Henrichsen Mette-Marie , Vittrup Mikkel
Titel:Life science jura � Med fokus på medicin- og medicoindustrierne
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:487 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757444698
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 1432 SEK exkl. moms

 

Life science dækker i bred forstand over videnskaben om livet og udgør et voksende industriområde, der spænder over forskning og medicoindustrien. I Life Science Jura tager forfatterne udgangspunkt i medicinindustrien, hvor hovedvægten lægges på regler og praksis i forbindelse med godkendelse, salg og markedsføring af lægemidler, herunder også biologiske lægemidler, og på andre områder, der har særlig betydning for lægemiddelindustrien.

Bogen behandler samtidig regler og praksis inden for medicoindustrien (medicinsk udstyr), hvor der i de seneste år har vist sig at være overlap med medicinindustrien.

Forskningsområdet inden for life scienceindustrien er også medtaget, herunder beskyttelse af enerettigheder. Feltet rækker således ind over en række traditionelle juridiske discipliner som forvaltningsret, immaterialret, markedsføringsret, konkurrenceret og mere sektorspecifikke regler om lægemidler mv. Bogen indeholder desuden et selvstændigt afsnit om pharmaøkonomien.

Alle emnerne er af stor praktisk og økonomisk betydning.

Life Science Jura er en grundbog, der giver en generel indføring i emnet, men tjener også som praktisk opslagsværk for jurister og andre, der arbejder med området.

Bogens forfattere er alle aktive i advokatbranchenmed stor erfaring inden for netop life science-jura.

Indholdsoversigt
Forord

Indledning

DEL I. Regulering af markedet for lægemidler mv.

Kapitel 1. Lægemiddelsektoren

Kapitel 2. Medicinsk udstyr

Kapitel 3. Godkendelse af lægemidler og dataeksklusivitet

Kapitel 4. Kliniske forsøg og afprøvning

Kapitel 5. Prisfastsættelse af lægemidler samt tilskudsregler

Kapitel 6. Særligt om parallelimport

Kapitel 7. Markedsføring og reklame

Kapitel 8. Konkurrenceretlig regulering

DEL II. Forskning

Kapitel 9. Regulering af forskning

Kapitel 10. Om eneretsbeskyttelse af forskningsresultater

DEL III. Sundhedsøkonomi

Kapitel 11. Farmako- og velfærdsøkonomisk betragtning af medicinmarkedet

Bilag
 
  © 2017 Jure AB