Ds 2002:16 Inkomstskatteregler vid leasing av inventarier
   
 
Titel:Ds 2002:16 Inkomstskatteregler vid leasing av inventarier
Utgivningsår:2002
Omfång:142 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216825
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:16
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås nya regler för leasingbeskattning som bygger på principen »beskattning enligt den ekonomiska innebörden och inte efter den juridiska formen». Om hyrestiden är fem år eller kortare skall uthyraren alltid skriva av på hyresobjektet. Om hyrestiden överstiger fem år skall uthyraren inte skriva av om någon annan ställt ut en restvärdesgaranti eller fått option att köpa tillgången till ett pris som understiger det förväntade marknadsvärdet. Avskrivning skall ej heller göras om hyrestiden överstiger 75 % av tillgångens förväntade ekonomiska livslängd. I de fall uthyraren själv skriver av ska han ta upp hela hyresavgiften som skattepliktig inkomst, i annat fall bara den del som är ränta. I de fall hyrestagaren skriver av skall han inte dra av amorteringsdelen av hyresavgifterna. I övriga fall skall hela hyresavgiften dras av.
 
  © 2017 Jure AB