Ds 2020:22 Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar - anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning
   
 
Titel:Ds 2020:22 Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar - anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning
Utgivningsår:2020
Omfång:145 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251010
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:22
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Svensk rätt behöver anpassas till EU-förordningen i vissa avseenden och i Ds:n föreslås därför ett antal författningsändringar.

Förslagen innebär sammanfattningsvis följande:

- Det klargörs att nationella identitetskort, intyg om permanent uppehållsrätt, uppehållskort och permanenta uppehållskort ska ha den utformning och det innehåll som följer av den nya förordningen.

- Giltighetstiden för nationella identitetskort som utfärdas till barn under tolv år förkortas från fem till tre år.

- Inför utfärdandet av nationellt identitetskort, uppehållskort eller permanent uppehållskort ska den enskilde vara skyldig att låta sig fotograferas och, med vissa undantag, lämna fingeravtryck.

- Den som har ett nationellt identitetskort, ett uppehållskort eller ett permanent uppehållskort ska i vissa situationer vara skyldig att på nytt låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av att fotografiet och fingeravtrycken motsvarar de uppgifter som finns sparade i kortet.

Den nya regleringen gör det lättare att kontrollera om en handling är äkta och tillhör den person som visar upp den. Regleringen kan därigenom bidra till att motverka förfalskade dokument, bedrägerier och annan brottslighet liksom olaglig invandring.
 
  © 2017 Jure AB