SOU 2020:58 EU:s cybersäkerhetsakt - kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering
� Delbetänkande från Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01)
   
 
Titel:SOU 2020:58 EU:s cybersäkerhetsakt - kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering � Delbetänkande från Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01)
Utgivningsår:2020
Omfång:424 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250983
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:58
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Föreslår att de kompletterande nationella bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt som krävs ska samlas i en ny lag och en ny förordning. EU:s cybersäkerhetsakt ställer krav på att en eller flera nationella myndigheter för cybersäkerhetscertifiering utses av medlemsstaterna. Utredningen föreslår att Försvarets materielverk (FMV) ska vara nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering i Sverige samt övervaka och kontrollera att bestämmelserna i det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering efterlevs.

Särskild utredare: Nils Cederstierna
 
  © 2017 Jure AB