Sveriges dubbelbeskattningsavtal
� En handbok
   
 
Författare:Berggren Rolf
Titel:Sveriges dubbelbeskattningsavtal � En handbok
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:510 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486008
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Denna handbok redovisar på ett överskådligt sätt reglerna i de svenska skatteavtalen. Innehållet i avtalen är översatt i tabellform, och varje inkomstslag och förmögenhetstillgång redovisas för sig i länderordning. Detta underlättar jämförelsen mellan länderna och hur beskattningsrätten fördelas mellan Sverige och respektive land. Avtalen redovisas dessutom enligt gängse modell, dvs. land för land.

För att underlätta förståelsen och tolkningen av de redovisade dubbelbeskattningsavtalen ges information om huvudprinciperna i OECD:s modellavtal i aktuella hänseenden, och i vissa fall lämnas även en kortfattad beskrivning av de svenska interna skattereglerna.

*********

Sedan februari 2007 ingår ett uppdateringsblad som redovisar vad som skett på avtalsområdet efter bokens utgivning, bl.a. vissa ändringar i avtalen med USA och Österrike. Avtalet mellan Sverige och Portugal redovisas i tabellform på samma sätt som övriga dubbelbeskattningsavtal redovisas i boken.
 
  © 2017 Jure AB