Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen (Ny titel)
   
 
Författare:Hallberg Ulrika , Klingberg Gunilla
Titel:Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen (Ny titel)
Utgivningsår:2020
Omfång:134 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144141763
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en av de lagar som reglerar vilken typ av hjälp och stöd som kan ges till personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Just nu håller lagen på att uppdateras. I den här boken beskriver författarna de förändringar som görs i lagen och visar också praktiskt hur dessa kan tillämpas.

Personer med funktionsnedsättningar lever ett liv som många gånger är starkt begränsat och fyllt av utmaningar. Ofta finns stora behov av hjälp och stöd från omgivningen, både för personerna själva och för deras anhöriga. Utmaningarna kan handla om bristande autonomi, om svårigheter att få utbildning eller förvärvsarbete, om avsaknad av vila och återhämtning och om generellt små möjligheter att uppfylla egna drömmar och mål. Samhällets målsättning är därför att genom lagstiftning skydda och stödja den här gruppen, så långt det är möjligt.

Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen riktar sig till studerande inom socialt arbete, social omsorg och vid vårdprogram. Boken kan också med fördel läsas av yrkesverksamma och studerande vid KY-utbildningar.
 
  © 2017 Jure AB