SOU 2020:62 En samlad djurhälsolagstiftning (Del 1 och del 2)
� Betänkande från Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)
   
 
Titel:SOU 2020:62 En samlad djurhälsolagstiftning (Del 1 och del 2) � Betänkande från Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)
Utgivningsår:2020
Omfång:1125 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251041
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:62
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 750 SEK exkl. moms

 

Bland förslagen:

- att det införs en ny djurhälsolag och en tillhörande djurhälsoförordning som ersätter epizootilagen, zoonoslagen och bisjukdomslagen och de förordningar som beslutats med stöd av dessa lagar

- att alla bestämmelser om djurhälsa i provtagningslagen, lagen om kontroll av husdjur och de förordningar som meddelats med stöd av respektive lag flyttas över till den nya djurhälsolagen och dess förordning, i den mån bestämmelsen i fråga ska behållas. Samma sak föreslås beträffande införsel- och utförselförordningarna.

Ytterligare förslag gäller att djurhälsolagen ska komplettera EU-lagstiftningen på området. EU:s djurhälsoförordning och de delegerade akterna och genomförandeakterna innehåller till stor del bestämmelser som är direkt tillämpliga. Samma sak gäller i fråga om EU:s kontrollförordning.

Särskild utredare: Kristina Ohlsson
 
  © 2017 Jure AB