SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt
   
 
Titel:SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt
Utgivningsår:2020
Omfång:2000 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251072
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:63
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 750 SEK exkl. moms

 

Syftet: att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser. I uppdraget har ingått att, där så är möjligt, anlägga ett jämställdhetsperspektiv och ett funktionshinderperspektiv. Några av punkterna:

- Kartläggning av svensk lagstiftning och praxis överensstämmelse med artiklarna 1–42

- Undersökning om hur bestämmelser om barnets bästa och rätt att uttrycka sin åsikt tolkas i den praktiska tillämpningen

- Kartläggningen av hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen

- Iakttagelser om den praktiska tillämpningen

- Hur bestämmelser om barnets bästa och rätt att uttrycka sina åsikter tolkas i den praktiska tillämpningen

Särskild utredare: Anders Hagsgård
 
  © 2017 Jure AB