God man & förvaltare
� en praktisk vägledning
   
 
Författare:Hansson Tommy
Titel:God man & förvaltare � en praktisk vägledning
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:236 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176952245
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 307 SEK exkl. moms

 

GOD MAN & FÖRVALTARE – en praktisk vägledning – vänder sig till dig som är eller funderar på att bli god man. Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god man och förvaltare.

Du läser utförligt om vad det innebär att vara god man, vad som förväntas av dig och hur du löser olika svårigheter du ställs inför. Det är mycket man måste sätta sig in i, och mycket att ta reda på för att komma igång med sitt uppdrag på ett bra sätt. Boken hjälper dig från de första stapplande stegen när du fått ditt förordnande och ska träffa huvudmannen till alla kontakter med olika myndigheter, hantering av ekonomin och allt praktiskt som behöver göras.

Stort utrymme ägnas åt den lite knepiga årsräkningen och hur du undviker fällor och fel i arbetet med att få den att stämma. Du får även tips på hur du felsöker årsräkningen.

Förordnandet
Skillnader mellan god man och förvaltare
Träffa huvudmannen
Banken, Försäkringskassan, Skatteverket
Årsräkningen
Arvodet
Redovisning
Bostadsanspassning och handikappersättning
Avveckling av huvudmannens bostad
Färdtjänst och sjukresor
Söka fonder
Försäkringar
Överförmyndarspärrat konto
Skuldsanering
Kronofogden och inkasso

Nytt i upplaga 6

Sjätte upplagan av boken är utökad med följande nya kapitel:

Ansvarsförsäkring
Corona
Prisbasbeloppet
God man till bortavarande person
Rekrytering av nya gode män
Samlare och samlarsyndrom
Överförmyndare
Bevaka rätt i dödsbo
I övrigt är alla fakta- och sifferuppgifter uppdaterade.
 
  © 2017 Jure AB