Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten (Ny upplaga)
� En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning
   
 
Författare:Törnqvist Tomas
Titel:Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten (Ny upplaga) � En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i april 2021.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117063
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 497 SEK exkl. moms

 

Boken redovisar översiktligt de omkring femtio bestämmelser som kan ge upphov till ett ärende. Boken behandlar lagens innebörd, ger fallbeskrivningar när lagen blir aktuell samt beskriver vad som ska göras när ett ärende uppstår. I tre bilagor behandlas vissa kärnpunkter i den formella handläggningen, vilka beslut som kan delegeras till utskott och tjänstemän samt centrala begrepp.
 
  © 2017 Jure AB