SOU 2020:77 Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
� Slutbetänkande från Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)
   
 
Titel:SOU 2020:77 Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden � Slutbetänkande från Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)
Utgivningsår:2020
Omfång:280 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251256
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:77
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

Föreslår bland annat följande:

- Fler åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden. Utredningen föreslår bland annat ett tillståndskrav för spelprogramvara, ett återinrättat förvaltningsrättsligt främjandeförbudet och ett utvidgat reklamförbud.

- Ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel. Utredningen föreslår bland annat att Spelinspektionen ska ta fram en modell för riskklassificering som kan användas till exempel i kunskapshöjande insatser, föreskriftsarbete och tillsyn. Utredningen föreslår även förbud av marknadsföring under dagtid för de mest riskfyllda spelen, en permanent förlustgräns om 5 000 kronor per vecka för spel på värdeautomater samt att Spelinspektionen bör intensifiera arbetet med att förtydliga omsorgsplikten.

- En ny lag med uppgiftsskyldighet för licenshavare avseende spelets omfattning. Förslaget ska enligt utredningen ge ökad möjlighet för Spelinspektionen att följa utvecklingen på spelmarknaden.

- En möjlighet för Spelinspektionen att undanta allmännyttan från krav på certifiering samt ett undantag för allmännyttan från förbudet mot lojalitetsbonusar.

AB Svenska Spels anpassning till den omreglerade spelmarknaden samt hästnäringens och idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar är av betydelse för genomförandet av reformen.

Särskild utredare: Anna-Lena Sörenson
 
  © 2017 Jure AB