Social adekvans (NY TITEL)
� ansvarsfrihet utan lagstöd
   
 
Författare:Ågren Jack
Titel:Social adekvans (NY TITEL) � ansvarsfrihet utan lagstöd
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020387
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 980 SEK exkl. moms

 

Boken ska behandla rättsfiguren social adekvans, som innebär ansvarsfrihetsgrund utan lagstöd. Många gärningar som begås kan till synes passa in under en brottsbeskrivning, men straffansvar ska ändå inte följa därför att gärningen måste anses tillåten. För att ge exempel på betydelsen kan hänvisas till området för sport och lek. Boken kommer att delas in i två huvuddelar. Den första delen ska klarlägga den straffrättsliga innebörden och den praktiska betydelsen av en lära om social adekvans, den andra till att klargöra den principiella grunden och den rättspolitiska betydelsen för detsamma.
 
  © 2017 Jure AB